Кафедра мов


СИЛАБУСИ

Силабус Історія світової лутератури (вибіркова)

Силабус Сучасна світова література (вибіркова)

Силабум ВК Іноземна мова (українська)

Силабус ВК Українська мова для іноземців

Силабум ОК Іноземна мова за професійним спрямуванням (українська)

Силабус ОК Українська мова за професійним спрямуванням

Силабус ВК Українська мова за професійним спрямуванням

Силабус ОК Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, французька, німецька, італійська)

Силабус ВК Іноземна мова (англійська, французька, німецька, італійська)

На кафедрі викладають дисципліни:

«Англійська мова»
«Німецька мова»
«Французька мова»
«Італійська мова»
«Українська мова»
«Науковий дискурс в українській лінгвокультурології»
«Лінгвокультурологія»

Кафедру мов відкрито у Київській консерваторії 1949 року. Отже, вона вже понад 70 літ є невід’ємною складовою навчального процесу в Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського. У різні періоди нею керували професори: 1949–1979 – М. Бойко, 1970–2001 – Л. Куліш, від 2001 й донині – Н. Сологуб.

За час існування кафедри змінювався склад працівників, але непорушними залишалися принципи, якими вони керуються у роботі: професіоналізм, науково-методична обізнаність, любов до студентів.

На кафедрі традиційно викладають дисципліни лінгвістичного напряму. Це, насамперед, мови – як іноземні (англійська, французька, німецька, італійська), так і українська. Викладачі не просто подають навчальний матеріал, а роблять усе можливе, щоб студенти полюбили мови, змогли вільно оперувати ними у професійній діяльності й повсякденному житті.

Робота кафедри охоплює усі навчальні рівні – від слухачів підготовчих курсів до магістрів та аспірантів і здобувачів. Працюють викладачі також з іноземними студентами.

Склад підрозділу доволі строкатий, але в професійному аспекті потужний. Педагоги постійно підвищують майстерність, активно займаються науковою роботою, беруть участь у конференціях, захистах дисертацій, отримують наукові ступені.

Члени кафедри спілкуються зі студентами не тільки в рамках академічних занять, а й організовують культурні заходи, відвідини профільних музеїв і реалізовують інші види інтерактивної позааудиторної роботи.

Завідувачка кафедри – докторка філологічних наук Н. Сологуб, відмінниця народної освіти, багаторічна провідна наукова співробітниця Інституту української мови НАН України. Також на кафедрі працюють кандидатка філологічних наук, доцентка О. Сахарова, кандидатка мистецтвознавства, доцентка Л. Лисенко, старші викладачі Н. Набокова (членкиня Міжнародної федерації викладачів французької мови), І. Левченко, Петро та Павло Шекери, викладачка І. Денисенко.

Оскільки діяльність кафедри мов охоплює всі навчальні спеціальності, то й напрямів її роботи доволі багато. Дисципліни, які читають викладачі, є для студентів як основними, так і вибірковими.

Для бакалаврів, магістрів, аспірантів викладачі читають іноземні мови за професійним спрямуванням. Також бакалаври, магістри й аспіранти мають можливість поглибити знання з української. Для слухачів підготовчого відділення запропоновано дисципліну «Українська мова», яка має на меті допомогти їм досягти достатнього рівня мовних знань як для складання ЗНО, так і подальшого навчання на відповідній спеціальності вишу. Для студентів-магістрів запропоновано курси, орієнтовані на їхню наукову роботу: «Науковий дискурс в українській лінгвокультурології» і «Лінгвокультурологія». Студенти з інших країн вивчають українську мову як іноземну.

Необхідні для вступу сертифікати ЗНО

Українська мова та література

Історія України

025 музичне мистецтво

Контакти деканату

АДРЕСА м. Київ 01001,вул. Архiтектора Городецького 1-3/11
ТЕЛЕФОН, ФАКС (044) 279-68-61