Головна » Освіта » Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Акредетаційні документи

Експертний висновок проведення чергової акредитаційної експертизи (Мистецтво)

Експертний висновок комісії з акредитаційної експертизи_(Мистецтво)

Експертний висновок проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми “Музична режисура”

Експертний висновок комісії з акредитаційної експертизи магістрів (Культурологія)

Експертний висновок комісії з акредитаційної експертизи бакалаврів (Культурологія)

Пояснювальна записка до навчального плану

Положення про порядок оцінювання результатів освітньої діяльності студентів у НМАУ імені П.І.Чайковського

Положення про оцінювання знань студентів НМАУ імені П.І.Чайковського у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін

Положення про організацію освітнього процесу у НМАУ імені П.І.Чайковського

Підстави для акредитації

Освітньо-наукова програма “Музична режисура”

Концепція діяльності НМАУ імені П.І.Чайковського

Витяг з рішення акредитаційної комісії

Висновок Держпродспоживслужби з приводу вимог санітарного законодавства

Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об`єкта №1134-4-1106

Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об`єкта №1134-4-1105