Головна » Освіта » Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Положення

Положення про порядок оцінювання результатів освітньої діяльності студентів у НМАУ імені П.І.Чайковського

Положення про оцінювання знань студентів НМАУ імені П.І.Чайковського у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін

Положення про організацію освітнього процесу у НМАУ імені П.І.Чайковського

Положення про ректорський контроль рівня знань студентів

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про порядок оцінювання результатів освітньої діяльності студентіву Національный музичній академії України імені П.І.Чайковського

Положення про оцінювання знань студентів НМАУ імені П.І.Чайковського у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін

Положення про організацію освітнього процесу у Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського

Положення про апеляційну комісію Національної музичної академії України ІМЕНІ П.І.Чайковського

Положення про стейкхолдерів освітніх програм у Національній музичній академії України ІМЕНІ П.І.Чайковського

Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти у Національній музичній академії України ІМЕНІ П.І.Чайковського

Положення про студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти НМАУ ІМЕНІ П.І.Чайковського

Акредитаційні документи

Експертний висновок проведення чергової акредитаційної експертизи (Мистецтво)

Експертний висновок комісії з акредитаційної експертизи_(Мистецтво)

Експертний висновок проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми “Музична режисура”

Експертний висновок комісії з акредитаційної експертизи магістрів (Культурологія)

Експертний висновок комісії з акредитаційної експертизи бакалаврів (Культурологія)

Пояснювальна записка до навчального плану

Підстави для акредитації

Освітньо-наукова програма “Музична режисура”

Концепція діяльності НМАУ імені П.І.Чайковського

Витяг з рішення акредитаційної комісії

Висновок Держпродспоживслужби з приводу вимог санітарного законодавства

Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об`єкта №1134-4-1106

Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об`єкта №1134-4-1105