Кафедра історії української музики та музичної фольклористики

/Факультети/Факультет історико-теоретичний, композиторський та іноземних студентів/Кафедра історії української музики та музичної фольклористики

Кафедра історії української музики та музичної фольклористики є однією з провідних ланок багатоскладової структури НМАУ, яка забезпечує виховання та якість підготовки високопрофесійних національних діячів сучасної музичної культури. Наукова діяльність кафедри підпорядковується трьом основним напрямкам: науково-теоретичному, науково-методичному та науково-просвітницькому. Вона постає з потреб актуалізації історичних надбань і цінностей української музичної культури від давнини до сучасності, осмислення її в усій повноті і цілісності як національно-самобутнього, самодостатнього явища у просторі гуманітарної освіти. Функціонування кафедри від початку свого заснування і розвитку органічно вписано у складний культурно-історичний процес національного усвідомлення і державотворення.

Основними напрямками роботи кафедри є розробка нагальних питань розвитку української музичної культури, пов’язаних із глобальними історіософськими, культурологічними проблемами; оновлення методологічних орієнтирів; відхід від табуйованих тем та ідеологічних стереотипів у дослідженні історії української музики; реалізація проектів, пов’язаних з відродженням «вирваних сторінок» історії української музики, актуалізацією видатних постатей українських композиторів, діячів національної музичної культури; ведення нових тем і персоналій, дослідження раніше заборонених та маловідомих постатей та фактів на основі нових даних філософсько-історичної науки, етнології, суміжних видів мистецтв; висвітлення євроінтеграційних та комунікативних процесів у сучасній українській музичній культурі, питань музичної регіоналістики, мелогеографії; музично-етнографічні дослідження; практикуми з фольклорного виконавства; електронно-графологічне архівування фольклорних матеріалів тощо.

Сьогодні на кафедрі працюють 13 викладачів: завідувач кафедри – видатний український композитор, народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, Герой України, академік Академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор М. М. Скорик; доктори мистецтвознавства, професори О. М. Берегова (проректор з наукової роботи) та М. Д. Копиця; доктор мистецтвознавства, в. о. професора Т. В. Гусарчук; кандидат мистецтвознавства, в. о. професора О. Г. Таранченко; кандидати мистецтвознавства, доценти О. М. Давидова, Л. А. Гнатюк, О. В. Путятицька (завідувач відділу аспірантури та докторантури), О. Ю. Волосатих, О.О. Дерев’янченко; кандидат мистецтвознавства, в.о. доцента Р. Є. Станкович-Спольська; кандидати мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, професор Є. В. Єфремов, доцент І. В. Клименко.

Значним здобутком науково-методичної роботи кафедри є переосмислення фундаментальних базових курсів. Нині викладачами кафедри створені нові авторські програми курсів відповідно до сучасних вимог реорганізації вищої освіти в Україні, переглянуто академічні та введено нові теми, удосконалюється їх методологія і методика. В результаті великої архівно-пошукової роботи, курси навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі, насичені новими джерелознавчими матеріалами, введено у науковий обіг постаті маловідомих чи призабутих митців, здійснюється постійне оновлення і розширення бази аудіо-матеріалів, інформаційного та методичного забезпечення лекційних та семінарських занять.

Членами кафедри успішно розробляються такі наукові напрямки, як джерелознавство, медієвістика і текстологія (Т. В. Гусарчук, О. В. Путятицька), біографіка, порівняльно-типологічні дослідження (О. Г.Таранченко, Т. В. Гусарчук, О. В. Путятицька), епістологія, музичний менеджмент (М. Д. Копиця), сучасні комунікативні технології (О. М. Берегова), наукові студії з питань українського музичного театру і хорового виконавства (О. М. Давидова, Р. Є. Станкович-Спольська), комп’ютерне забезпечення музикознавчих досліджень (Л. А. Гнатюк), музична регіоналістика (М. Д. Копиця, О. Г. Таранченко, О. Ю. Волосатих, О. О. Дерев’янченко), стильові процеси в українській музиці ХХ-ХХІ століть (О. О. Дерев’янченко), музично-етнографічні дослідження, практикуми з фольклорного виконавства, електронно-графологічне архівування фольклорних матеріалів (Є. В. Єфремов, І. В. Клименко) та інші.

На базі кафедри від 1995 р. під егідою Міжнародної асоціації україністів функціонує Центр музичної україністики (директор – М. М. Скорик, редактори Б. Шабетнік Л. Мельник), який провадить широку видавничу, консультативну, науково-популяризаторську діяльність.

На кафедрі викладають дисципліни:

«Історія української музики»
«Історія української музики ХХ ст.»
«Музика українського зарубіжжя»
«Музика ХХ-ХХІ ст. (Східна Європа)»
«Українське краєзнавство»
«Лекторська практика»
«Музично-історичне джерелознавство»
«Комп’ютерне редагування музикознавчих текстів»
«Новітні тенденції в українській композиторській творчості ХХ–ХХІ ст.»
«Українська хорова література»
«Українська народна музична творчість»
«Український традиційний спів»
«Сучасні проблеми та методи етномузикології»
«Основи науково-дослідної роботи»
«Комунікаційні технології в сучасній музичній культурі»

Науково-педагогічний склад кафедри

ДЕРЕВЯНЧЕНКО Олена Олександрівна

Кандидат мистецтвознавства, Доцент

ВОЛОСАТИХ Ольга Юріївна

Кандидат мистецтвознавства, Доцент

ДАВИДОВА Оксана Миколаївна

Кандидат мистецтвознавства, Доцент

ТАРАНЧЕНКО Олена Георгіївна

Кандидат мистецтвознавства, В.о. професора

СКОРИК Мирослав Михайлович

Завідувач кафедри
Професор, Герой України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, Народний артист України, кандидат мистецтвознавства

Необхідні для вступу сертифікати ЗНО

Українська мова та література

Історія України

025 музичне мистецтво

Контакти деканату

АДРЕСА м. Київ 01001,вул. Архiтектора Городецького 1-3/11
ТЕЛЕФОН, ФАКС (044) 279-68-37