Кафедра теорії та історії культури

Кафедра теорії та історії культури створена у Національній музичні Академії України у 1998 році. Діяльність кафедри започаткували знані в Україні фахівці-науковці, професор С.В. Тишко та Т.К. Гуменюк за сприяння діючого на той час ректора О.С.Тимошенка. Поява кафедри теорії та історії культури, відповідно проект науково-освітньої стратегії був зумовлений реорганізацією Консерваторії в Академію в 1995 році із подальшим відкриттям нових спеціальностей, а також у зв’язку із введенням у систему вищої освіти культурологічних дисциплін, які б максимально наблизили парадигмальні надбання даного циклу до традиційних музично-теоретичних предметів. Організаційне та змістовне втілення даного стратегічного завдання дозволило остаточно виокремити та оформити синтез гуманітарних та мистецьких галузей знання щодо нової спеціалізації – «Музичної культурології».

Початково кафедру очолював визначний та авторитетний науковець, доктор мистецтвознавства, професор С.В. Тишко, який розробив напрям, пов’язаний із музичною складовою нової дослідницької галузі та освітньо-навчальної спеціалізації «Музична культурологія».

Щодо формування та викладання нових курсів і дисциплін, впродовж двадцяти років на кафедру були залучені знані українські фахівці, мистецтвознавці, філософи, культурологи: доктор мистецтвознавства, професор Н.О. Герасимова-Персидська, доктор філософських наук, професор Л.Т. Левчук, доктор мистецтвознавства, професор, М.Р. Черкашина-Губаренко, доктор мистецтвознавства, професор Л.П. Корній, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАМ України І. М. Юдкін, кандидат мистецтвознавства, професор Ю.А. Зільберман.

Діяльність кафедри

На сьогоднішній день кафедра теорії та історії культури Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського є потужним структурно-науковим осередком культурологічної освіти України. Кафедра займається підготовкою бакалаврів, магістрів спеціалізації «Музична культурологія» за оригінальними освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами, які постійно оновлюються та вдосконалюються. Також провідні викладачі-науковці кафедри забезпечують підготовку аспірантів, пошукувачів та докторантів за спеціальністю 034«Культурологія». На кафедрі теорії та історії культури було виконано 17 докторських, 45 кандидатських дисертацій, різноманітних за тематикою та міжгалузевою специфікою наукових досліджень докторантів, аспірантів та пошукувачів.

Загалом навчальні дисципліни бакалаврської програми можна поділити на три напрямки: дисципліни загально культурологічного спрямування («Історія української та світової культури», «Історія стилів в мистецтві»); дисципліни, зосереджені на вивченні музичних процесів («Історія світової музичної культури», «Музична культурологія» «Композиторське мислення у просторі європейської музичної культури», «Мистецтво бароко в сучасній музичній культурі») та дисципліни, що спрямовані на безпосереднє формування та відпрацювання практичних навичок музичного культуролога, організатора концертів і лекцій, викладача мистецьких шкіл («Педагогічна практика» та «Методика викладання культурологічних дисциплін», «Базовий музичний інструмент (фортепіано)», «Практика з музично-просвітницької діяльності», «Принципи організації та проведення мистецьких заходів», «Медійний супровід мистецьких проектів»).

Магістерська освітньо-наукова програма складається із наступних навчальних дисциплін: «Історія світових культурологічних вчень», «Методологія музичної культурології», «Мистецтво медіакультури в світовому художньому просторі», «Українська музична культура ХХ ст.», «Музичне мислення в культурі сучасності», «Новітні тенденції сучасної культурології», «Культурологічна педагогіка вищої школи».

Також викладачі кафедри забезпечують авторськими навчальними курсами освітньо-професійні та освітньо-наукові програми музично-виконавських факультетів Академії, керують магістерськими роботами студентів виконавських спеціалізацій. Зокрема, це курси із таких навчальних дисциплін як «Культурологія», «Історія української та світової культури», «Історія стилів в мистецтві», «Музика у світовій культурі ХХ-ХХІ ст.».

Різнобічна діяльність кафедри теорії та історії культури демонструє надзвичайну актуальність музично-культурологічної царини та перспективність подальшого розвитку даного напрямку в системі сучасної вищої культурно-мистецької освіти України.

«Історія світових культурологічних вчень»
«Історія світової музичної культури»
«Історія стилів в мистецтві»
«Історія української та світової культури»
«Композиторське мислення у просторі європейської музичної культури»
«Культурологічна педагогіка вищої школи»
«Культурологія»
«Медійний супровід мистецьких проектів»
«Методика викладання культурологічних дисциплін»
«Методологія музичної культурології»
«Мистецтво бароко в сучасній музичній культурі»
«Мистецтво медіакультури в світовому художньому просторі»
«Музична культурологія»
«Музичне мислення в культурі сучасності»
«Новітні тенденції сучасної культурології»
«Педагогічна практика з культурологічних дисциплін»
«Практика з музично-просвітницької діяльності»
«Принципи організації та проведення мистецьких заходів»
«Українська музична культура ХХ ст.»
«Філософія культури»

Науково-педагогічний склад кафедри

КРИВОШЕЯ Тетяна Олександрівна

Завідувач кафедри
Доктор культурології, Доцент

БАБУШКА Лариса Дмитрівна

Кандидат філософських наук, Доцент

ВИШИНСЬКИЙ Віталій Володимирович

Кандидат мистецтвознавства, В.о. доцента

ГАДЕЦЬКА Ганна Миколаївна

Кандидат мистецтвознавства, В.о. доцента

СБІТНАЯ Дар’я Володимирівна

Кандидат мистецтвознавства, Ст. викладач

ШВЕЦЬ Наталія Олександрівна

Кандидат мистецтвознавства, В.о. доцента

ТИШКО Сергій Віталійович

Професор
Доктор мистецтвознавства

Необхідні для вступу сертифікати ЗНО

Українська мова та література

Історія України

025 музичне мистецтво

Контакти деканату

АДРЕСА м. Київ 01001,вул. Архiтектора Городецького 1-3/11
ТЕЛЕФОН, ФАКС (044) 279-68-37