Головна » Аспірантура та докторантура » Аспірантура, доктор філософії, PhD

Аспірантура, доктор філософії, PhD

Аспірантура здійснює підготовку здобувачів на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями:

    025 «Музичне мистецтво», галузь знань 02 «Культура і мистецтво»;
    034 «Культурологія», галузь знань 03 «Гуманітарні науки».

Нормативні документи