Головна » Аспірантура та докторантура » Аспірантура, доктор філософії, PhD

Аспірантура, доктор філософії, PhD

Аспірантура здійснює підготовку здобувачів на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями:

025 «Музичне мистецтво», галузь знань 02 «Культура і мистецтво»;

034 «Культурологія», галузь знань 03 «Гуманітарні науки».

Нормативні документи

Протоколи засідання Науково-аналітичної ради щодо оновлення змісту ОНП

Вартість навчання у
2020/2021 н.р.

Інформація про міжнародну співпрацю здобувачів третього рівню вищої освіти (034)

Показники активності здобувачів третього рівню вищої освіти у науково-творчих вітчизняних та міжнародних проектах (034)

Путівник аспіранта для захисту кандидатської дисертації у 2020 році

Роз’ясненння щодо опублікування результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії)

Навчальний план 025-2020 рiк

Навчальний план 025-2019 рік

Навчальний план 025-2016 рік

Навчальний план 034-2020 рiк

Навчальний план 034-2019 рік

Навчальний план 034-2016 рік

Перелік вибіркових дисциплін

Інформація про результати навчання

Показники активності здобувачів третього рівню вищої освіти у науково-творчих вітчизняних та міжнародних проектах

Інформація про міжнародну співпрацю здобувачів третього рівню вищої освіти

Індивідуальний план здобувача наукового ступеня доктора філософії (025 музичне мистецтво) 2020

Індивідуальний план здобувача наукового ступеня доктора філософії (034 Культурологія) 2020

Індивідуальний план здобувача наукового ступеня доктора філософії (025 музичне мистецтво) 2019

Індивідуальний план здобувача наукового ступеня доктора філософії (034 культурологія) 2019

Пояснювальна записка до складання індивідуального плану аспіранта

Структурно-логічна схема ОНП 025

Структурно-логічна схема ОНП 034

РПНД 025 Методологічні засади сучасного філософського знання: концепції, напрями,персоналії

РПНД 025 Естетичні парадигми сучасності

РПНД 025 Основна іноземна мова (англійська)

РПНД 025 Основна іноземна мова (німецька)

РПНД 025 Українська мова як іноземна

РПНД 025 Актуальні проблеми аналізу музичного твору (теорія, методологія, практика)

РПНД 025 Комунікативні компетентності науковця: психолого-педагогічний контекст

РПНД 025 Інноваційні тенденції в сучасному музикознавстві. Методологічні аспекти

РПНД 025 Інтерпретація музичного твору

РПНД 025 Комунікаційні технології в сучасній музичній культурі України

РПНД 025 Педагогічна практика

РПНД 025 Вагнер і вагнеріанство у світових мистецьких процесах

РПНД 025 Інноваційні аспекти музичного мислення (ХХ-ХХІ ст.)

РПНД 025 Українська музична спадщина: нові відкриття

РПНД 025 Філософія культури

РПНД 034 Методологічні засади сучасного філософського знання: концепції, напрями,персоналії

РПНД 034 Естетичні парадигми сучасності

РПНД 034 Основна іноземна мова (англійська)

РПНД 034 Основна іноземна мова (німецька)

РПНД 034 Українська мова як іноземна

РПНД 034 Філософія культури

РПНД 034 Комунікативні компетентності науковця: психолого-педагогічний контекст

РПНД 034 Педагогічна практика

РПНД 034 Культурологічна біографістика

РПНД 034 Комунікаційні технології в сучасній музичній культурі України

РПНД 034 Мистецтво медіакультури в світовому художньому просторі

РПНД 034 Вагнер і вагнеріанство у світових мистецьких процесах

РПНД 034 Інноваційні аспекти музичного мислення (ХХ-ХХІ ст.)

РПНД 034 Становлення особистості музиканта в умовах сучасного культуротворення

РПНД 034 Українська музична спадщина нові відкриття

Типова угода про підготовку доктора філософії за рахунок державного замовлення

Договір про надання освітніх послуг аспірантура 2019

Договір на проживання в гуртожитку 2019

В. Москаленко “Лекції з музичної інтерпретації” Навчальний посібник

Вартість навчання у 2019/2020 н.р.